09122715106 - 09120929205 - 09202715106 [email protected]
اجاره خودرو ایرانیان ، اجاره خودرو های لوکس ، اجاره ون با راننده

ناوگان ما / 4 ستونه

ما به شما یک تجربه vip در قلب ایران می دهیم.
 

اجاره خودرو BMW 528

4 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
579 هزار تومان/ روزانهمشاهده جزئیات
 

اجاره خودرو BMW Z4

4 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
489 هزار تومان/ روزانهمشاهده جزئیات
 

اجاره خودرو جنسیس

4 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
489 هزار تومان/ روزانهمشاهده جزئیات
 

اجاره خودرو سانتافه

4 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
449 هزار تومان/ روزانهمشاهده جزئیات
 

اجاره ماشین لندکروز

4 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
539 هزار تومان/ روزانهمشاهده جزئیات
 

اجاره خودرو اسپورتیج

10 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
799 هزار تومان/ روزانهمشاهده جزئیات
 

اجاره ماشین IX35

16 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
790 هزار تومان/ روزانهمشاهده جزئیات